Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933 - 15/6/2023)”

14-06-2023 17:28

      Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 19 – HD/ĐUK ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ Khối năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí” và “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933-15/6/2023)”. Ngày 07/6/2023, Chi bộ Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển”. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Sở Tư pháp; đến dự có đồng chí Vi Văn Sơn – đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

      Các đảng viên trong Chi bộ đã được nghe về lịch sử ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, sự kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ tỉnh tại cơ quan, đơn vị và những nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa truyền thống 90 năm xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh tại Chi bộ Sở Tư pháp. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ đã sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Chi bộ đã kết luận những nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện chuyên đề.
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Tư pháp
kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề
 
       Đây là một trong các hoạt động của Chi bộ Sở Tư pháp trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, bồi dưỡng lý tưởng, tình yêu quê hương, đất nước, củng cố niềm tin của công chức, viên chức, người lao động, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy, phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người Lạng Sơn, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.
 
Triệu Thanh Phượng, Chi bộ Sở Tư pháp
 
 

Tin liên quan