Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

22-11-2018 17:18

     Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2018, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí ỦY viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.
       Năm 2018, Đảng ủy Cục Thuế đã chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bám sát tình hình thực tiễn, gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của ngành. Đảng ủy đã cùng lãnh đạo CụcThuế phối hợp thực hiện tốt công tác chỉ đạo trên tinh thần phân định rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh.
      Chủ động tham gia với lãnh đạo Cục Thuế trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý chính trị nội bộ của Văn phòng Cục Thuế và toàn Ngành thuế Lạng Sơn. Đồng thời, giám sát quá trình triển khai kế hoạch công tác chuyên môn, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, công chức để lãnh đạo đảng viên, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng ủy đã chỉ đạo Cục Thuế Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/1/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  Kết quả cụ thể: (1) Tiến độ thu NSNN đạt khá, dự kiến hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa năm 2018; (2) Tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử; (3) Trong công tác hoàn thuế: 100% hồ sơ tiếp nhận theo phương thức hoàn thuế điện tử; (4) Chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế được nâng lên, đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong việc quản lý thu NSNN; (5) Đã Tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của các thương nhân có hoạt động xuất khẩu; (6) Các biện pháp thu nợ được đẩy mạnh thực hiện, tập trung vào các hoạt động xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu, khai thác khoáng sản, đặc biệt là nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
      Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, tập trung vào việc thi hành Điều lệ Đảng. Chất lượng chi bộ được nâng cao, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng luôn quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại Cơ quan.
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng Đẩng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Cục Thuế đã đạt được trong năm qua đề nghị toàn thể đảng viên đoàn kết, nỗ lực thực hiện một số giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2018, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của đảng viên trong Đảng bộ và thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2019 mà Hội nghị đã đề ra.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
 
 
Tập thể, cá nhân Chi bộ VI nhận giấy khen của BCH Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn 
 
      Hội nghị công bố quyết định và tặng giấy khen của BCH Đảng bộ Cục Thuế tỉnh cho tập thể Chi bộ VI và đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2018.

Hà Thị Phượng - Đảng bộ Cục Thuế tỉnh 

Tin liên quan