Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

11-07-2023 14:51

      Chiều ngày 03/7/2023, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

 
Toàn cảnh Hội nghị
 
      Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Sở LĐTBXH đã triển khai công tác Đảng theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng quan tâm, Đảng uỷ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền làm sâu sắc nhận thức về nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề học tập của năm; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)”; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba - năm 2023. Đảng ủy, chi ủy chi bộ duy trì sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng và đổi mới nội dung sinh hoạt. Các chi bộ thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí” và “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933-15/6/2023)”. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong đóng góp xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ sáng tạo của cán bộ, đảng viên…
 
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở LĐTBXH trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, cần được quan tâm và thực hiện tốt trong thời gian tới. Nhất là việc rà soát, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”; tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Tổ chức tổng kết năm và xây dựng các chương trình công tác trọng tâm năm 2024 bám sát yêu cầu nhiệm vụ.   
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đàm Văn Chính, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tiếp thu ý kiến chỉ đạo và nhấn mạnh 6 tháng cuối năm cần nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt hiệu quả, chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, quy định, hướng dẫn của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Phấn đấu hoàn thành tốt và vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, trong đó chú trọng, tập trung tham mưu, tổ chức hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, đảm bảo chất lượng sinh hoạt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời điểu chỉnh những sai lệch của đảng viên tại các chi bộ. Duy trì và tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ, tương trợ nhau trong công tác, lao động và học tập, góp phần tạo thêm sức mạnh nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023.
                                                 
                                                                                  Lê Thanh Hà, Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Tin liên quan