Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Đài phát thanh và truyền hình tỉnh có 06 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

29-08-2023 16:18

Đảng bộ Đài phát thanh và truyền hình tỉnh vinh dự có 6 tác phẩm của đảng viên, quần chúng đạt giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 tỉnh Lạng Sơn.

    Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 tỉnh Lạng Sơn, Đảng ủy Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đã phát động triển khai trong toàn đảng bộ và kết quả đã có 15 tác phẩm chất lượng gửi tham gia cuộc thi. Theo Quyết định số 97-QĐ/BCĐ, ngày 23/8/2023 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Đảng bộ vinh dự có 06 tác phẩm đạt giải với 02 tác phẩm viết chính luận loại hình Báo và 04 tác phẩm chính luận loại hình phát thanh, truyền hình, video clip.

 
 
Các tác phẩm của Đảng bộ Đài PTTH tỉnh tham gia Cuộc thi
         
     Tác phẩm viết chính luận loại hình Báo có 02 tác phẩm Bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng từ sức mạnh nội sinh (03 kỳ) của đảng viên Hoàng Diệp Hằng đạt giải B và tác phẩm Thống nhất từ chủ trương đến hành động của đảng viên Ninh Văn Tuyên, đạt giải Khuyến khích.
 
 
Tác phẩm đạt giải B
 
     Tác phẩm chính luận loại hình phát thanh, truyền hình, video clip có 04 tác phẩm: Ý Đảng, lòng dân sức mạnh từ công tác tuyên truyền của đảng viên Hoàng Hải Yến, đạt giải B; Xung lực mạnh mẽ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của nhóm tác giả Hoàng Diệp Hằng, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Ngọc Anh, đạt giải B; Đấu tranh cho chính nghĩa của đảng viên Nguyễn Đức Dục, Ninh Văn Tuyên, đạt giải C; Làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của đảng viên Phạm Thị Phương Thuý, Nguyễn Thuý Ngân, đạt giải C.
     Đồng thời, tập thể Đài phát thanh - truyền hình Lạng Sơn và đảng viên Hoàng Văn Tuyến, Phó Bí thư Chi đoàn vinh dự được Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 tỉnh Lạng Sơn.
 Vy Văn Hiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan