Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

3 tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

11-09-2023 09:23

     Tối ngày 09/9/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2023. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn có 3 tập thể, cá nhân được Ban tổ chức vinh danh, trao giải.

 
Lãnh đạo Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn nhận giải
 
     Theo Ban tổ chức giải thưởng, 13 hội đồng sơ khảo chuyên ngành đã nhận được 1.292 tác phẩm; 48 hồ sơ thành tích quảng bá của tập thể, cá nhân. Trong đó, có các tác phẩm và hồ sơ chuyên ngành báo chí; văn học; văn nghệ dân gian; tác phẩm, ấn phẩm chuyên ngành xuất bản; mỹ thuật. Hội đồng Chung khảo đã thống nhất trao 01 giải Đặc biệt; 11 giải A; 55 giải B; 89 giải C; 82 giải Khuyến khích; khen thưởng 37 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.
     Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn được Ban Tổ chức vinh danh, trao giải tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá; một cá nhân của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh đạt giải cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.
     Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, lan tỏa nét đẹp văn hóa, nhân lên những việc làm ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
     Tại Lễ trao giải thưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025.
Vy Văn Hiệp, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tin liên quan