Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Sinh hoạt Chuyên đề “Lãnh đạo, đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với hoạt động tham mưu, triển khai xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và các hoạt động An sinh xã hội năm 2023

21-09-2023 17:15

      Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả hoạt động xây dựng Nhà Đại đoàn kết và các hoạt động an sinh xã hội. Ngày 16/9/2023, Chi bộ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Đảng đoàn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Sinh hoạt Chuyên đề “Lãnh đạo, đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với hoạt động tham mưu, triển khai xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và các hoạt động An sinh xã hội năm 2023” tại xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

      Đoàn công tác đã làm việc tại xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng để nắm bắt việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và việc thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng Nhà Đại đoàn kết,… ; đồng thời nắm bắt dư luận xã hội và tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng.
 
 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao biển hỗ trợ 250 triệu hỗ trợ xây dựng
05 Nhà Đại đoàn kết cho gia đình dân tộc thiểu số hộ nghèo huyện Chi Lăng
 
 
 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
      Tại buổi làm việc, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao biển hỗ trợ 250 triệu để xây dựng 05 Nhà Đại đoàn kết cho gia đình dân tộc thiểu số hộ nghèo huyện Chi Lăng; Tặng quà cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà cho UBND xã; đến thăm và tặng quà 01 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết; Trao đổi về những giải pháp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, công tác vận động quỹ, xây dựng Nhà Đại đoàn kết, tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nông thôn mới,…; Khảo sát tiến độ xây dựng Đền thờ Chi Lăng; thăm Nhà trưng bày Chiến Thắng Chi Lăng.
 
 
 
Đoàn công tác Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương
tại Đền thờ Chi Lăng
     
      Qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đã góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về lịch sử của địa phương. Qua đó tuyên truyền trên về ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng của vùng đất Chi Lăng; khơi dậy truyền thống, đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc để Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động kinh phí, nguồn lực ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng và tinh thần xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới của Tổ quốc. 
 
Nông Thị Loan, Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Tin liên quan