Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

19-12-2018 13:43

      Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/ĐUK, ngày 26/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 17/12/2018 Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Tham dự có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ và toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của Đảng bộ.

 
Toàn cảnh Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng
 
      Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn trực tiếp triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.
 
 
Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng,
Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh quán triệt Nghị quyết
 
      Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên nắm vững, nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả trong công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cấp ủy đảng các cấp. 
 
Phạm Thị Thoa - Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tin liên quan