Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

12-02-2019 14:33

      Ngày 30/01/2019, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ, có các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên tại Đảng bộ, định kỳ hằng tháng Đảng ủy đã phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo đơn vị tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ và các đơn vị tòa án nhân dân cấp huyện sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn tại tòa án nhân dân hai cấp bằng hình thức trực tuyến. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
      Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng 01 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
 
Đ/c Nguyễn Thế Lệ, Bí thư Đảng ủy trao tặng Giấy khen cho
tập thể Chi bộ Văn phòng – Tổ chức cán bộ
 
 
Đ/c Nguyễn Thế Lệ, Bí thư Đảng ủy trao tặng Giấy khen
cho các cá nhân điển hình tiên tiến
 
      Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đề nghị các chi bộ, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những giá trị to lớn của di sản tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
 
Huyền Trang - Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh

Tin liên quan