Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh: Xứng danh đơn vị xuất sắc

29-05-2019 17:01

      (LSO) – Trong 5 năm gần đây, Đảng bộ Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được kết quả đó là nhờ Đảng ủy đưa ra nhiều giải pháp sát thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

      Ông Nguyễn Thế Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh cho biết: Việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ luôn được cấp trên đánh giá cao. Năm 2018, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc 6/6 nhiệm vụ trọng tâm công tác đề ra, một số mặt đạt kết quả nổi bật như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng; phát triển đảng viên mới; thực hiện công tác chuyên môn…
 
Cán bộ TAND tỉnh theo dõi phiên tòa xét xử trực tuyến
 
      Theo đó, Đảng bộ TAND tỉnh luôn chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các vấn đề thời sự, các sự kiện trong nước và quốc tế nổi bật… thông qua sinh hoạt đảng, đoàn thể và các cuộc họp cơ quan trực tuyến đầu giờ sáng thứ 3, thứ 4 hằng tuần. Cùng đó, đảng ủy xây dựng phòng tuyên truyền giáo dục, xây dựng quy chế hoạt động và quản lý phòng tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tại đảng bộ.
 
      Hiện nay, Đảng bộ TAND tỉnh có 3 chi bộ trực thuộc với 41 đảng viên. Trong sinh hoạt, Đảng ủy và các chi bộ luôn quan tâm đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt. Hằng năm, cấp ủy, chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo đúng nội dung, quy trình; tỷ lệ cấp ủy viên, đảng viên tham dự sinh hoạt bình quân đạt 98% trở lên; trong các kỳ họp hằng tháng số đảng viên phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết luôn đạt tỷ lệ từ 60% trở lên.
 
      Bà Nguyễn Thị Thu Trà, Bí thư Chi bộ Văn phòng – Tổ chức cán bộ cho biết: Một trong những nội dung chi bộ chú trọng trong sinh hoạt là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy TAND tỉnh, chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05, đăng ký nội dung đột phá và xác định chủ đề sinh hoạt  về tư tưởng Hồ Chí Minh theo từng quý, phân công cán bộ, đảng viên trình bày các chuyên đề, các câu chuyện về Bác tại các kỳ sinh hoạt  định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Từ năm 2016 đến năm 2019, chi bộ đã xây dựng 25 chuyên đề và tổ chức 12 kỳ sinh hoạt chuyên đề thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng và nhiệm vụ chuyên môn tại đơn.
 
      Hằng năm, Đảng ủy TAND tỉnh chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh bám sát các nghị quyết, chỉ thị của TAND tối cao, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn thông qua tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, hội thẩm nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng tham mưu; đảm bảo các điều kiện thuận lợi phục vụ công tác xét xử và các phong trào thi đua… Từ năm 2014 đến nay, TAND tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra và vượt chỉ tiêu TAND tối cao giao. Như trong năm 2018, TAND tỉnh thụ lý 452 vụ việc, đã giải quyết 447 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết chung là 98,9%, vượt chỉ tiêu TAND tối cao giao là 8,9%.
 
      Ông Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá: Đảng bộ TAND tỉnh là một trong những đảng bộ luôn duy trì được kết quả thực hiện công tác tốt những năm gần đây, liên tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, trong năm 2018, đảng bộ được cấp trên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.
Nguồn: Baolangson.vn
 

Tin liên quan