Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Tài chính Lạng Sơn chỉ đạo tham gia hiệu quả Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

29-09-2023 16:52

     Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Tài chính Lạng Sơn đã tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn và vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng tạo tài khoản, hưởng ứng tham gia cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả. Cuộc thi đã được toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

         
 
Đảng viên, quần chúng thi tập trung Cuộc thi trắc nghiệm Chuyển đổi số
tại Hội trường Sở Tài chính Lạng Sơn
 
    Kết quả, 100% đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã đăng ký tài khoản, nhiệt tình hưởng ứng tham gia cuộc thi và sau 04 tuần thi, Đảng bộ có 1.609 lượt người tham gia; có 02 cá nhân đạt giải và tập thể Sở Tài chính đạt giải Nhất.                   
 
 
Quyết định số 123/QĐ-BTCCT ngày 04/9/2023 của Ban Tổ chức
Cuộc thi trắc nghiệm về tìm hiểu chuyển đổi số tỉnh lạng Sơn năm 2023
 
    Thông qua cuộc thi, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng, lợi ích và tác dụng to lớn của công tác chuyển đổi số, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân trong tham gia thực hiện công tác chuyển đổi số của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.    
 
 Phan Thị Bích Hạnh, Chi bộ III - Đảng bộ Tài chính Lạng Sơn
                                                  

Tin liên quan