Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác thu nội địa.

18-07-2019 08:42

      Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thuế tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện công tác thu nội địa ước đạt 1.545 tỷ đồng, bằng 72,8% dự toán Bộ Tài chính giao và 58,3% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 126,7% so với cùng kỳ năm trước.

      Đạt được kết quả đáng kể trên là do ngay từ đầu năm, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã có Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt chủ trương tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

      Lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; cấp phát tờ rơi đi đôi với hướng dẫn trực tiếp các nội dung cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế. Chú trọng hướng dẫn những thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến các doanh nghiệp khởi nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp; hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế theo quy định. Tổ chức các hội nghị tập huấn về hệ thống văn bản chính sách thuế mới, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.
 
      Định kỳ hằng quý tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời phổ biến các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, của Bộ Tài chính được ban hành mới về công tác thuế. Theo đó, tại Hội nghị, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế đặt ra các câu hỏi liên quan đến những chính sách thuế mới được sửa đổi, ban hành; công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; áp dụng các ứng dụng điện tử vào thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách; lệ phí trước bạ; thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư; đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.
 
      Triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong kiểm tra, giám sát, quản lý, đôn đốc thu nộp ngân sách, trong đó tập trung việc thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể và tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân... Đội ngũ cán bộ phụ trách địa bàn tăng cường phối hợp với hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn rà soát các công trình xây dựng mới trên địa bàn, chỉ ra các công trình xây dựng không được cấp phép, chủ thầu, nhóm thợ để tuyên truyền, vận động kê khai nộp đầy đủ các khoản thuế vào ngân sách, tạo sự công bằng giữa các đối tượng tham gia kinh doanh.
 
      Cùng với đó, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh xác định tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý hóa đơn, chứng từ, thực hiện quyết toán hằng tháng; rà soát thực tiễn phát triển kinh doanh nhằm nâng mức thu thuế; đề xuất với các cấp lãnh đạo, quản lý về hệ thống giải pháp xử lý các trường hợp chây ỳ, trốn thuế và các hành vi gian lận thương mại qua hóa đơn. Tập trung thu các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ lớn trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các ngành liên quan để cân đối, tính toán các sắc thuế, các nguồn phát sinh, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra từ đầu năm. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, thu hồi các nguồn nợ đọng; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường kiểm soát hiệu quả nguồn thu từ các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi xuất nhập khẩu hàng hóa,...
 
Toàn cảnh Hội nghị phổ biến chính sách thuế
 
Đức Luận - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin liên quan