Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

24-07-2019 14:39

      Sáng ngày 17/7/2019, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

      Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, toàn thể đảng viên, các quần chúng ưu tú trong Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh.
 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
      Tại Hội nghị các đại biểu nghe báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh đã lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác: Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng ủy kịp thời tuyên truyền, phổ biến, triển khai, học tập đầy đủ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2019, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ. Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, tồn tại: Một số đảng viên chưa khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018. Việc triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy còn chậm, không đúng kế hoạch,...Tại Hội nghị, các đảng viên tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự phê bình và phê bình; việc khắc phục những hạn chế yếu kém đã chỉ ra sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình năm 2018; công tác chỉ đạo, quán triệt, kết quả thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng,... để bổ sung vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
      Hội nghị đã thống nhất xác định nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 đó là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc năm “kỷ luật - kỷ cương hành chính”; phấn đấu triển khai phổ biến, học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước đến toàn thể đảng viên, quần chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả tốt Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 08/2/2018 của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Lãnh đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác “dân vận khéo” theo kế hoạch và nội dung đã đăng ký. Lãnh đạo thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy và UBKT. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đã ban hành. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức.
 
Đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ Cục trong 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể quần chúng. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
      Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho Đảng bộ Cục Quản lý thị trường có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Tại Hội nghị này Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Công bố Quyết định số 756-QĐ/ĐUK, ngày 12/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quyết định số 758-QĐ/ĐUK, ngày 15/7/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chuẩn y bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015 – 2020.  
 
Trần Mạnh Hùng, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường

Tin liên quan