Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Điện lực Thành phố tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

09-12-2019 14:07

     Sáng ngày 26/11/2019, Chi bộ Điện lực Thành phố - Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn đã tổ chức kết nạp đảng viên cho hai quần chúng Nguyễn Văn Đức thuộc Đội Quản lý điện Thành phố và Đinh thị Quyên thuộc Phòng kinh doanh Điện lực. Đây là hai quần chúng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao, tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể và luôn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của đồng nghiệp.

      Tại lễ kết nạp đồng chí Trần Xuân Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp cho các đảng viên mới, biểu dương những cố gắng nỗ lực phấn đấu của hai đồng chí trong thời gian qua, đồng thời giao nhiệm vụ cho hai đồng chí đảng viên mới và phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục kèm cặp, giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới trở thành đảng viên chính thức.

Đồng chí Trần Xuân Quảng - Bí thư Chi bộ công bố và trao quyết định
  kết nạp đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Đức

Đồng chí Trần Xuân Quảng - Bí thư Chi bộ công bố và trao quyết định
  kết nạp đảng cho đồng chí Đinh Thị Quyên
 
     Trong không khí trang nghiêm của lễ kết nạp, các đồng chí đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ và hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên.

 Các đồng chí trong Chi ủy tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm 
với các đồng chí đảng viên mới.

        Công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chi bộ, việc phát triển đảng viên mới đã bổ sung cho chi bộ những đảng viên trẻ, có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, tăng cường sức mạnh của Chi bộ trong công tác lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Trần Đức Tuấn, Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn

Tin liên quan