Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 192 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2023) và 114 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2023).

02-11-2023 14:54

Chi bộ Tỉnh đoàn tổ chức lễ chào cờ dâng hương, dâng hoa và sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh nhân dịp kỷ niệm 192 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2023) và 114 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2023).

     Nhân dịp kỷ niệm 192 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2023) và 114 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2023), sáng ngày 30/10, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Lễ chào cờ, dâng hương, dâng hoa tại tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

      Tại lễ chào cờ, các đồng chí cán bộ, đảng viên cơ quan đã được nghe tuyên truyền về ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và lịch sử thành lập tỉnh Lạng Sơn.
 
      Trong khuôn khổ của chương trình, cán bộ, đảng viên cơ quan sinh hoạt chuyên đề tháng 11 tại Bảo tàng tỉnh với chủ đề “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn”.
 
      Kỷ niệm 192 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2023) và 114 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2023) là dịp để chúng ta tự hào về truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần cách mạng kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước của các thế hệ cha anh đi trước. Kế tục và phát huy truyền thống cao quý đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh luôn đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra ./.
 
      Một số hình ảnh buổi sinh hoạt:
 
 
Đồng chí Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Chi bộ, Bí thư Tỉnh Đoàn dâng hương, dâng hoa tại tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ.
 
 
Chi bộ Tỉnh Đoàn thực hiện nghi lễ chào cờ
 
 
Cán bộ, đảng viên Chi bộ Tỉnh Đoàn sinh hoạt chuyên đề “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn” tại Bảo tàng tỉnh
 
Nguyễn Phương Thảo, Chi bộ Tỉnh Đoàn 

Tin liên quan