Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở

01-12-2023 13:47

     Thực hiện Đề án số 01-ĐA/ĐUK, ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 - 2025, Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã thành lập đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của chi bộ gồm 07 đảng viên; ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của chi bộ gồm 04 cấp ủy viên, 03 đảng viên; 100% có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị cao cấp và bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định.

             
Thông tin quán triệt văn bản của tuyên truyền viên trong sinh hoạt chi bộ
 
       Với phương châm “Mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên hiệu quả ở cơ sở”, Chi bộ Hội LHPN tỉnh xác định để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong chi bộ và cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, phụ nữ, nhân dân thì cần phát huy vai trò nòng cốt của báo cáo viên, tuyên truyền viên. Chi bộ có đồng chí Bí thư là báo cáo viên cấp tỉnh, đồng chí Phó Bí thư là tuyên truyền viên cốt cán của Đảng uỷ khối luôn nghiêm túc tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị theo quy định, trực tiếp phổ biến, thông tin một số nội dung sau khi tiếp thu tại hội nghị. Ngay khi thành lập, đội ngũ tuyên truyền viên của chi bộ được phân công nhiệm vụ cụ thể theo hướng tập trung nghiên cứu, tuyên truyền các nghị quyết, chế độ chính sách thuộc lĩnh vực, nội dung bộ phận chuyên môn phụ trách, hàng tháng sẽ có 01 đồng chí tuyên truyền viên phổ biến, thông tin văn bản mới, cập nhật phù hợp trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Cấp ủy chi bộ cập nhật hệ thống văn bản tài liệu đầy đủ trên hệ thống nội bộ cơ quan, khuyến khách đội ngũ tuyên truyền viên cập nhật, biên soạn nội dung trọng tâm, cốt yếu để đăng ký phổ biến trong sinh hoạt định kỳ; hướng dẫn đảng viên truy cập khai thác trên phần mềm "Sổ tay đảng viên"; đối với văn bản "Mật" thực hiện ký, giao nhận và quán triệt, phổ biến đúng phạm vi, đối tượng. Đặc biệt, chi bộ khuyến khích, giao nhiệm vụ cho các đồng chí tuyên truyền viên ở từng bộ phận chuyên môn chủ trì các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống, về nguồn… hướng về cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế nội dung thành sản phẩm truyền thông số, sưu tầm video, clip phục vụ cho sinh hoạt chuyên đề sinh động, thu hút được đảng viên cùng tham gia tổ chức hoạt động có sự tương tác, phối hợp nên hiệu quả của các cuộc sinh hoạt chuyên đề rất rõ nét.
 
       
Tuyên truyền viên tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc
 
       Cùng với thực hiện tốt vai trò nòng cốt tại chi bộ, đội ngũ tuyên truyền viên phát huy vai trò của mình trong tham gia báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ công tác Hội tại cơ sở, tích cực đổi mới, ứng dụng công nghệ thiết kế được 55 sản phẩm truyền thông số; 02 cuộc thi trực tuyến tôn vinh 15 gương phụ nữ điển hình tiên tiến trên trang Fanpage "Gương sáng phụ nữ Xứ Lạng" năm 2023 và cuộc thi giới thiệu 11 mô hình thôn "Xanh - Sạch - Đẹp", thiết kế các chương trình, cuộc thi, giao lưu… là những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới lan tỏa hoạt động tích cực, việc làm hay, gương điển hình phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đội ngũ tuyên truyền viên góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, hoạt động chuyên môn năm 2023.
 Nguyễn Minh Thu, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tin liên quan