Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn tổng kết công tác Đảng năm 2023

09-01-2024 15:50

      Ngày 05/01/2023, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục cùng toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú trong Đảng bộ.

 
                 Đ/c Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị
 
      Trong năm 2023, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường đã bám sát Quy chế làm việc, chương trình công tác. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của cấp trên; ban hành trên 150 văn bản để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến 100% đảng viên và 96% quần chúng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng đạt 100% nghị quyết đề ra. Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc 04/04 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023, trong đó Đảng uỷ Cục đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn khảo sát và thống nhất lựa chọn, đề xuất chủ trương xây dựng 01 công trình “Dân vận khéo làm theo Bác”: Công trình “Đường tuần tra biên giới nhánh lên cột mốc chủ quyền biên giới Quốc gia”, tại cột mốc số 1226/2 thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn với nguồn kinh phí 100 triệu đồng từ vận động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Cục, đồng thời Đảng uỷ đã lựa chọn Chi bộ 3 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” năm 2023 theo chỉ đạo của Đảng uỷ Khối nhằm tạo chuyển biến rõ nét về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy các chi bộ. Xây dựng, ban hành các kế hoạch, nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc thi, hội thi do cấp trên phát động. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác an ninh, quốc phòng. Chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện tốt mô hình dân vận khéo đã đăng ký từ đầu năm.
Đảng uỷ cũng đã tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn theo nghị quyết đề ra. Triển khai, thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kiểm tra, giám sát xử lý các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử; tăng cường công tác lãnh đạo kỷ cương, kỷ luật hành chính; triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc. Thực hiện tốt công tác thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Kết quả về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính năm 2023: Tổng số vụ kiểm tra 2.761 vụ (bằng 153,8% so với năm 2022), Số vụ vi phạm 1.957 vụ (bằng 207,64% so với năm 2022). Tổng số tiền nộp NSNN là 10.182.006.000 đồng (Đạt 101,82% chỉ tiêu được giao).
 
      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương và chúc mừng các thành tích mà Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm để Đảng ủy thực hiện trong năm 2024 như: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày Lễ lớn trong năm 2024; lãnh đạo, chỉ đạo Tổ cộng tác viên 35 của Đảng uỷ thực hiện tốt việc đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Xây dựng và nhân rộng mô hình “Chi bộ 4 TỐT”, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề (tổ chức 01 kỳ sinh hoạt chuyên đề mẫu trong toàn Đảng bộ). Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, công tác phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận chính quyền. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động đoàn thể…
 
 
      Tại hội nghị, Đảng ủy đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. 
  
Hướng Duy Tường, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường 

Tin liên quan