Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

16-01-2024 17:15

     Ngày 12/01/2024, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối.

     Trong năm 2023, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bám sát Quy chế làm việc, chương trình công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, quần chúng. Thực hiện đạt 100% chỉ tiêu kiểm tra, giám sát đã đề ra. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, đã kết nạp được 14 đảng viên mới. Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc 03/03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong đó: nhiệm vụ triển khai kỹ thuật chuyên môn mới đạt 300% kế hoạch; nghiên cứu khoa đạt trên 150% kế hoạch; đào tạo chuyên môn cho tuyến huyện đạt trên 180% kế hoạch. Đảng uỷ đã lựa chọn Chi bộ Cận Lâm sàng 3 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” nhằm tạo chuyển biến rõ nét về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó nhân rộng trong toàn đảng bộ. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo yêu cầu; đảm bảo tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh; công tác chuyên môn, nghiệp vụ tiếp tục được củng cố và nâng lên. Bệnh viện tiếp tục nghiên cứu, triển khai áp dụng thành công 60 kỹ thuật chuyên môn mới để phục vụ bệnh nhân. Chuyển giao 03 kỹ thuật tuyến Trung ương tại Bệnh viện.
      Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối biểu dương và chúc mừng các thành tích mà Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2024: Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ cộng tác viên 35, thực hiện tốt việc đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Xây dựng và nhân rộng mô hình “Chi bộ 4 Tốt”. Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề mẫu rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT và các chi bộ. Có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đạng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội chi đảng bộ. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…
 
 
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy trao tặng giấy khen cho 03 tập thể và 26 cá nhân
đạt thành tích xuất sắc năm 2023
 
     Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trao Giấy khen của Đảng ủy cho 03 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023. 
Hoàng Tuấn Anh, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan