Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

21-02-2020 13:55

      Ngày 10/2/2020, Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đại hội chi bộ được lựa chọn chỉ đạo điểm của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

      Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối, đại diện cấp ủy 32 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối và toàn thể đảng viên của chi bộ.
 
 
      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tập thể cấp ủy, chi bộ đoàn kết thống nhất trong nhận thức và hành động; có tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ tiếp tục được nâng lên, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo trực tiếp toàn diện các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ và cơ quan với nhiều kết quả nổi bật như: tỷ lệ đảng viên, quần chúng tham gia học tập chính trị đạt 98% (vượt 0,8% chỉ tiêu); các chỉ tiêu trong thanh tra, tham mưu giải quyết đơn đều cao hơn so với chỉ tiêu của ngành từ 5% đến 20%; phát triển 15 đảng viên mới, vượt 87% chỉ tiêu đề ra…
 
 
 
Đ/c Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội
 
      Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo chính trị và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 – 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như: triển khai đầy đủ kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và trên 95% quần chúng; phấn đấu kết nạp từ 3 đảng viên trở lên; mỗi năm giám sát chuyên đề đối với 2 đảng viên trở lên; hằng năm chi bộ và 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
 
 
      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí và các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV.
 
 
 
 
 
      Đại diện Chính quyền, đại diện Đoàn thể Chi đoàn, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh chụp ảnh cùng
Ban Chấp hành Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
 
      Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã rút kinh nghiệm chung trong các cấp ủy chi bộ về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội tại chi bộ nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Tô Thị Thanh Hương, Chi bộ Thanh tra tỉnh

Tin liên quan