Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi bộ Văn phòng - Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022

10-03-2020 14:52

      Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 132-KH/ĐUK ngày 02/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 458 ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh về tổ chức đại hội các chi bộ và Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ của Chi bộ Văn phòng - Tổ chức cán bộ, được sự nhất trí của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh, chiều ngày 05 tháng 3 năm 2020, Đại hội điểm - Chi bộ Văn phòng - Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tổ chức trọng thể tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

      Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội; các đại biểu đại diện cho các chi bộ, đoàn thể thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh và 17 đảng viên của Chi bộ tham dự.
 
      Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 
Đoàn Chủ tịch báo cáo tại Đại hội
 
      Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy chi bộ Văn phòng - Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trà được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hà Huy Hoàng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Phạm Việt Hùng được bầu làm Chi ủy viên.
 
 
Nguyễn Thế Lệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh
chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022
 
      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Lệ đã ghi nhận những thành tích chi bộ Văn phòng - Tổ chức cán bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, chi bộ Văn phòng - Tổ chức cán bộ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của 02 đơn vị Văn phòng và Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng. Thay mặt Chi ủy khóa mới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trà phát biểu lĩnh hội và xin hứa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Lệ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 
 
Đồng chí Nguyễn Thế Lệ Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
      Đại hội Chi bộ Văn phòng - Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng của 02 đơn vị Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng 02 đơn vị Văn phòng và Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởngvững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng - Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 
Hoàng Kim Thêu - Đảng ủy TAND tỉnh

Tin liên quan