Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

18-03-2020 11:40

      Ngày 11/3/2020, tại trụ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 14/14 đảng viên của Chi bộ.

      Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, các đại biểu đã được nghe các tham luận về thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng viên mới, tổ chức Công đoàn trong cơ quan, tham gia góp ý vào các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
      Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nêu trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan được chú trọng; triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và quần chúng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chất lượng sinh hoạt đảng không ngừng được nâng cao, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy định; công tác phát triển đảng vượt 100% chỉ tiêu đề ra;công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác dân vận được quan tâm triển khai thực hiện. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đúng trọng tâm, có giải pháp phù hợp nên hằng năm cơ quan đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được khen thưởng. Đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Hằng năm, đạt cơ quan an toàn, cơ quan văn hoá; các đoàn thể đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% gia đình đoàn viên, hội viên đạt gia đình văn hoá. Tại Đại hội cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn, nhìn nhận, đánh giá về các hạn chế, khuyết điểm, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Chi bộ khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong nhiệm kỳ trước và tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa
chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
 
      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí, bầu chức danh Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV. Tại Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Nguyễn Đức Trung, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
 

Tin liên quan