Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

18-03-2020 14:22

    Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/ĐUK ngày 02/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 10/02/2020 về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời Đảng bộ cơ sở thường xuyên quán triệt, chỉ đạo và giám sát các Chi bộ thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội, đặc biệt là quá trình xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

     Ngày 08 và 09/3/2020 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn (04/04 Chi bộ) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tình hình và diễn biến tại Đại hội của các Chi bộ đều đảm bảo thực hiện đúng theo quy định. Đại hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được các đảng viên trong chi bộ tham dự đầy đủ, đồng thời phát huy dân chủ, tinh thần, trách nhiệm và trí tuệ thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện, dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội của các Chi bộ đã thống nhất cao trong việc bầu ra cấp ủy khóa mới của từng Chi bộ. Có thể nói Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã thành công tốt đẹp.
 
 
 
Các đại biểu chúc mừng Đại hội Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân hàng
 
Lê Công Tuấn, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan