Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

26-03-2020 16:25

    Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng đối với hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Do vậy, công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ lần thứ III đang được Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực các nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và quy trình, đáp ứng mục tiêu đề ra; phấn đấu hoàn thành đại hội chi bộ đầu tháng 4/2020.

    Trước đó, Chi bộ đã quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội: Tiểu ban nhân sự; văn kiện; tuyên truyền, hậu cần;… Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn; đảng viên trong Chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện; chỉ đạo Tiểu ban văn kiện tiếp thu các ý kiến tham gia của các đảng viên.
    Quá trình chuẩn bị coi trọng tất cả các khâu, nhất là chuẩn bị văn kiện đại hội, nhân sự cấp ủy khóa mới. Đến thời điểm này, đã hoàn thành văn kiện, đề án nhân sự. Đặc biệt là chú trọng xây dựng Báo cáo chính trị (đã được chỉnh sửa, thông qua các Đảng viên đóng góp ý kiến lần thứ 4), các tham luận trình bày tại đại hội,... Đồng thời, Chi bộ đã triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền; chỉ đạo bộ phận giúp việc xây dựng kịch bản và thời gian đại hội theo đúng chương trình đại hội đã được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thẩm định, phê duyệt.
    Chiều ngày 25/3/2020, sau quá trình chuẩn bị chu đáo, tích cực, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã  tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung chuẩn bị đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở; Đảng viên trong Chi bộ nhiệt tình đóng góp ý kiến cho việc chuẩn bị đại hội Chi bộ. Đặc biệt là đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội.
 
 
Đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Chi bộ chủ trì sinh hoạt Chi bộ
 
    Kết luận sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị Tiểu ban văn kiện tiếp thủ đầy đủ, chỉnh sửa, bổ sung lần cuối dự thảo các văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền hậu cần khẩn trương trang trí khánh tiết, chuân bị tốt các khâu hậu cần phục vụ đại hội; yêu cầu các đảng viên, tiểu ban giúp việc nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chuẩn bị đại hội, luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa quyết định lâu dài đối với Chi bộ, hệ thống thi hành án dân sự và mỗi đảng viên trong những năm tới.
    Đồng chí Bí thư chi bộ lưu ý Ban chỉ đạo phòng ,chống dịch Covid-19 trong các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn, toàn thể công chức, người lao động, đảng viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế, đảm bảo sức khỏe công chức, người lao động, đảng viên.
    Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Chi bộ trong sạch, ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ, đảng viên; củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.
 
Lê Thị Nguyệt, Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan