Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025

08-06-2020 17:27

      Ngày 02/6/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Xây dựng đã đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả và toàn diện các mặt công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, với 5/5 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Hằng năm, có từ 97% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 50% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã khen thưởng 06 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đã bồi dưỡng được 17 cảm tình đảng và kết nạp được 14 đảng viên mới, vượt 47% chỉ tiêu đề ra.  

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; chú trọng công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vũng mạnh.
 
      Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 02 đồng chí chính thức 01 đồng chí dự khuyết.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thắng thứ tư từ trái sang, tăng hoa chúc mừng
BCH Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2020 -2025
 
 
 Hoàng Thế Tùng, Đảng bộ Sở Xây dựng

Tin liên quan