Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

08-06-2020 17:40

      Ngày 02/06/2020, tại trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 
Đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tới dự và chỉ đạo Đại hội          
 
      Tham dự Đại hội có 128 đại biểu đại diện cho 374 đảng viên trong toàn bộ Đảng bộ Cục Thuế tỉnh.
 
Đồng chí Trần Hồng Nghĩa – Bí thư Đảng bộ Cục Thuế nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc Đại hội
 
      Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phát huy những điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật, Pháp lệnh về thuế, phí và lệ phí có hiệu quả trên địa bàn. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế được triển khai dưới hình thức đa dạng, thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế, tập huấn chính sách thuế mới, trả lời vướng mắc của người nộp thuế bằng văn bản, phổ biến qua báo, đài, trang tin điện tử, tờ rơi… Trong công tác quản lý kê khai, Cục Thuế đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực triển khai khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã được quan tâm, từng bước chuyển đổi cách thức thực hiện từ chú trọng việc thanh tra, kiểm tra sang chú trọng hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ. Trong nhiệm kỳ hoàn thành 551 cuộc thành tra đạt 102,1% kế hoạch đã được Tổng cục Thuế phê duyệt, tổng số tiền truy thu và phạt sau thanh tra là 33.126 triệu đồng; hoàn thành 1.531 cuộc kiểm tra đạt 106,3% kế hoạch, tổng số tiền truy thu và phạt sau kiểm tra là 39.587 triệu đồng…
 
Đồng chí Hướng Văn Độ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội
         
      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Cục Thuế đối với hoạt động của đảng bộ đơn vị, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh trong nhiệm kỳ qua.
 
      Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng và năng lực công tác cho đảng viên, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và cả nước. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu hàng năm Đảng bộ Cục Thuế được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, số tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 80% trở lên, không có cơ sở yêu kém. Nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 10 đảng viên trở lên, hàng năm số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ, đổi mới công tác điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác thu nộp thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Thuế và tỉnh Lạng Sơn
 
Đại biểu Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh khóa X
 
      Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, trong đó 03 đồng chí trong Ban Thường vụ. Đồng chí Trần Hồng Nghĩa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Cục phó Cục Thuế tỉnh. Đại hội cũng bầu ra Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng được bầu làm Chủ nhiệm
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
 
      Cuối cùng, Đại hội phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đề ra.
 
 
             Đồng Khánh Linh, Đảng bộ Cục Thuế

Tin liên quan