Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

08-06-2020 17:50

      Ngày 25/5/2020, Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Hoàng Chính - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ sở.

Đ/c Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng bộ cơ sở VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

       Với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; Đại hội đã nhất trí cao với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đánh giá về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, chủ động xây dựng Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên, quần chúng trong đơn vị; nghiêm túc quán triệt, triển khai việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và 98% quần chúng. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng củng cố tổ chức Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên có được chú trọng; công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu của cao, các chỉ tiêu công tác đều đạt và nhiều chỉ tiêu vượt so với yêu cầu nhiệm vụ. Các phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo khí thế và động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ, hằng năm cơ quan đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn; các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh. Nâng cao vai trò và sức chiến đấu của cấp Ủy đảng. Kịp thời bổ sung, Quy chế làm việc, đổi mới công tác lãnh đạo, tác phong làm việc từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
      Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các mục tiêu chủ yếu là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện tốt các khâu công tác đột phá, tạo chuyển biến mạnh; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới.
 
Đ/c Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo
 
      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ. Đảng bộ đã nghiêm túc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; bám sát Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm kỳ 2020 -2025, đề nghị Đảng viên trong Đảng bộ, tiếp tục tăng cường tuyên truyền các văn bản, chủ trương của Trung ương đến cán bộ, đảng viên, duy trì sinh hoạt chuyên đề có hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, công tác đào tạo, thực hiện việc quy hoạch nhân sự cấp Ủy Đảng bộ tỉnh, giới thiệu nhân sự vào cấp Ủy các huyện, thành phố, rà soát quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm cao trong công việc, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận theo quy hoạch, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đồng thời phát huy tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể xã hội giám sát và phản biện.
 
Đại biểu tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
         
      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư và bầu đại biểu đại diện Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV.
 
Thu Huyền, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 
 

Tin liên quan