Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

08-06-2020 17:59

      Ngày 26/5/2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối; đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng 40/40 đảng viên và các quần chúng ưu tú Đảng bộ TAND tỉnh. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, quần chúng của Đảng bộ hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Đồng chí Hoàng Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối
dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
      Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy TAND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên, quần chúng phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, tích cực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảng và công tác chuyên môn, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra. Hằng năm, Đảng ủy đã kịp thời ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác sát với thực tế; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ cơ bản ổn định. Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; duy trì nền nếp sinh hoạt đảng; công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm được thực hiện đúng quy định; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự chuyển biến tích cực. Kết quả, từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ TAND đều đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen; năm 2019, được tặng Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.
     
      Đại hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu đề ra, đó là: Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu,phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
     
      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chánh án TAND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Chu Lệ Hường, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chánh án TAND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ TAND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
      Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; các chỉ tiêu kết nạp đảng viên; kiểm tra, giám sát chuyên đề chi bộ, đảng viên. Để thực hiện được những chỉ tiêu trên, Đại hội đã đưa ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát: “Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí trong Đảng bộ, cơ quan. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; duy trì kỷ luật, kỷ cương công vụ. Cán bộ, đảng viên, quần chúng gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ, của cơ quan, đoàn thể. Phấn đấu công tác chuyên môn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt cơ quan văn hóa, an toàn; các chi bộ, đoàn thể trực thuộc đoàn đạt trong sạch vững mạnh”.  
     
      Đại hội đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ TAND tỉnh trong sạch, vững mạnh”, toàn thể đảng viên của Đảng bộ TAND tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.
                                                                         
                                                                                   Hoàng Kim Thêu, Đảng bộ TAND tỉnh Lạng Sơn
 
 
 

Tin liên quan