Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

13-06-2020 17:36

      Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, ngày 05/6/2020, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các quần chúng ưu tú trong Đảng bộ và toàn thể 77 đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục.

Quang cảnh đại hội.
(Ảnh Nguyễn Thịnh)
 
      Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn hiện có 04 Chi bộ trực thuộc với 77 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tích cực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Kết quả, 100% các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn phấn đấu thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương. Công tácphòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác dân vận được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, xử lý vi phạm, thanh tra chuyên ngành. Hằng năm, cơ quan luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Lãnh đạo thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Hằng năm các tổ chức đoàn thể được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy Cục phát biểu khai mạc Đại hội.
(Ảnh Nguyễn Thịnh)
 
      Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn một số hạn chế như: Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của một số ít chi bộ chưa được quan tâm đúng mức, sinh hoạt chuyên đề chưa đạt yêu cầu đề ra. Tỷ lệ đảng viên, quần chúng tham gia các cuộc thi viết còn thấp. Việc đánh giá khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm gắn với thực hiện nội dung cam kết, tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện tại một số chi bộ, đơn vị chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên tính tiền phong, gương mẫu chưa cao, chưa chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; còn có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Việc lãnh đạo thực hiện các nội dung đột phá tuy kết quả đạt được chưa thật sự nổi bật, đột phá, nhất là ở nội dung đột phá về công tác quản lý địa bàn, văn minh thương mại. Hoạt động của một số đoàn thể chưa thực sự nổi bật, còn hình thức.
 
      Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, nêu rõ nguyên nhân, khuyết điểm, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
 
 Đồng chí  Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị
(Ảnh Nguyễn Thịnh)
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, Đảng ủy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường lãnh đạo xây dựng các chi bộ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cấp uỷ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan nắm vững chủ trương lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Cục, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong từng giai đoạn để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ quan; chỉ đạo các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, xây dựng tổ chức vững mạnh; kịp thời có các hình thức khen thưởng, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
 
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(Ảnh Nguyễn Thịnh)
     
      Đại hội đã thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các  chỉ tiêu chủ yếu như: (1) Đảng bộ và 100% chi bộ tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời, xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (2) Đảng bộ và 100% chi bộ xây dựng kế hoạch và triển khai thực thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung đột phá theo đăng ký; 100% cán bộ, đảng viên cam kết và thực hiện tốt nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo quy định. (3) Hằng năm, xây dựng Đảng bộ và 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.Phấn đấu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt ít nhất 90%; hạn chế thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. (4) Duy trì đầy đủ các kỳ sinh hoạt của Đảng bộ, Đảng ủy, các chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 95% trở lên. (5) Phấn đấu kết nạp 10 đảng viên mới trở lên. (6) Hằng năm, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 01 chi bộ, giám sát chuyên đề 01 chi bộvà 100% đảng viên đều được giám sát thường xuyên trong năm; chi bộ trực thuộc và đảng viên có dấu hiệu vi phạm đều được kiểm tra kịp thời. (7) Hằng năm, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tập thể Cục QLTT tỉnh đạt tập thể lao động tiên tiến trở lên; tỷ lệ công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; 100% các tổ chức đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" và "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa".
 
 Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt,
phát biểu nhận nhiệm vụ và nhận hoa chúc mừng tại Đại hội.
(Ảnh Nguyễn Thịnh)
 
      Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.  Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Quyền cục trưởng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó cục trưởng được bầu giữ chúc vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra./.
 
Trần Mạnh Hùng, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường
 

 

Tin liên quan