Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng uỷ Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh các giải pháp khai thác các nguồn thu để hoàn thành nhiệm vụ thu được giao”.

20-02-2024 15:23

     Vừa qua, Đảng uỷ Đài Phát thành và Truyền hình Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh các giải pháp khai thác các nguồn thu để hoàn thành nhiệm vụ thu được giao”.

 
 
          Đ/c Nguyễn Đông Bắc, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn
chủ trì cuộc sinh hoạt chuyên đề
     
     Năm 2024, Đài Phát thanh và Truyền Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt 04 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ Phát triển hoạt động dịch vụ quảng cáo và hoạt động có thu 06 tỷ đồng”. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn quan tâm lãnh đạo việc đẩy mạnh, phát triển hoạt động dịch vụ quảng cáo và các hoạt động có thu, lựa chọn kỳ sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh các giải pháp khai thác các nguồn thu để hoàn thành nhiệm vụ được giao” là kỳ sinh hoạt chuyên đề đầu tiên trong năm 2024.
     Để thực hiện được nhiệm vụ trên, trong thời gian tới, Đảng uỷ Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp như: (1) Cần nhanh chóng xây dựng vị trí việc làm để nâng cao hiệu suất làm việc với bộ máy làm việc phù hợp nhất; (2) Định hướng đúng nguồn thu chủ đạo của đơn vị từ đó tạo sự ổn định trong thời gian dài, đồng thời tập trung các giải pháp phù hợp để tận dụng tối đa nguồn thu này; (3) Nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong đơn vị, đặc biệt là vị trí người đứng đầu của từng cấp để tạo sự đồng thuận trong hoạt động nguồn thu; (4) Tập trung đầu tư công nghệ để xây dựng cơ quan dần trở thành một trung tâm công nghệ đối mới, sáng tạo. (6) Đặc biệt, phải thay đổi về mặt tư duy, quản lý, thay đổi sản phẩm đến khán thính giả trong quá trình chuyển đổi số; (7) Đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực có kiến thức về kinh tế báo chí, maketting…
 
 
Đ/c Trần Mạnh Cường, Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng Dịch vụ Quảng cáo
trình bày tham luận về các giải pháp tăng thu
 
      Trước đó, ngày 26/01/2024, Đảng uỷ Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết về tăng cường thu dịch vụ, thu quảng cáo, thu phối hợp tuyên truyền và các nguồn thu hợp pháp khác năm 2024. Mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao khả năng khai thác các nguồn thu, bao gồm thu: dịch vụ, quảng cáo, thu phối hợp tuyên truyền, thu từ các nguồn thu khác đúng quy định nhằm thu hút mọi nguồn lực; Đảm bảo điều kiện cần thiết cho phòng Dịch vụ Quảng cáo, phòng chuyên môn, hoạt động nhằm tham mưu khai thác hết mọi tiềm năng nhằm duy trì và nuôi dưỡng nguồn thu; Đẩy mạnh công tác mời gọi thu dịch vụ, thu quảng cáo, thu từ phối hợp tuyên truyền một cách năng động để khuyến khích, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp trong quảng bá sản phẩm. Hỗ trợ các đơn vị tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị; Nâng cao trách nhiệm của các chi, đảng bộ, người được giao nhiệm vụ, người đứng đầu các phòng chuyên môn trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thu dịch vụ, quảng cáo và các nguồn thu khác.
     Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã nêu; quán triệt cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có nhiệm vụ tăng cường khai thác các nguồn thu, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch được giao./.
Vy Văn Hiệp, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn

 

Tin liên quan