Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh chú trọng lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

14-08-2020 17:28

      Đảng bộ Cục Thuế Lạng Sơn là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát tình hình thực tiễn, gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của ngành. Chú trọng lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, pháp lệnh về thuế, phí và lệ phí trên địa bàn.

 
Cục Thuế tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi
tuyên truyền chính sách thuế trong đoàn viên, thanh niên
 
      Trong những năm qua, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế có sự chuyển biến tích cực, được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức các hội nghị đối thoại với người nộp thuế, tập huấn chính sách thuế mới, trả lời vướng mắc của người nộp thuế bằng văn bản, phổ biến qua báo, đài, trang tin điện tử, tờ rơi; phối hợp tuyên truyền qua Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bản tin Tuổi trẻ Xứ Lạng của Tỉnh đoàn. Cùng với đó, tổ chức gặp mặt, tọa đàm và khen thưởng các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức các buổi Café doanh nhân vào các ngày thứ bảy. Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức hội thi sân khấu hóa về công tác tuyên truyền chính sách thuế trong đoàn viên, thanh niên...
 
      Trong công tác quản lý kê khai thuế, Cục Thuế đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực triển khai khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử. Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, giúp người nộp thuế giảm chi phí, thời gian. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế từng bước chuyển đổi cách thức thực hiện từ chú trọng việc thanh tra, kiểm tra sang chú trọng hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ. Thực hiện tốt việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích hồ sơ doanh nghiệp, gửi kèm các quyết định thanh tra, kiểm tra, thư ngỏ của lãnh đạo Cục Thuế, công khai đường dây nóng... Qua đó hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế được nâng cao hơn thời gian trước.
 
      Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra nội bộ hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân còn nợ tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh công khai thông tin những người nộp thuế cố tình chây ỳ, dây dưa nợ thuế; cung cấp danh sách các doanh nghiệp nợ lớn để Công an tỉnh phối hợp đôn đốc nộp ngân sách nhà nước.
 
      Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh theo hướng đơn giản, giảm chi phí mà người nộp thuế phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan thuế. Thực hiện công bố, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuế bằng nhiều hình thức, bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng (đăng ký cấp mã số thuế; khai các loại thuế; hoàn thuế, miễn giảm thuế; các thủ tục về in ấn, phát hành, sử dụng hóa đơn, biên lai, chứng từ của người nộp thuế). Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp một cửa liên thông giữa cơ quan thuế và các cơ quan liên quan. Tích cực triển khai nhiều giải pháp chống thất thu trên các lĩnh vực như xây dựng cơ bản tư nhân, vận tải, kinh doanh thu mua nông sản. Đẩy mạnh rà soát các khoản thu từ đất. Tăng cường quản lý hộ kinh doanh, tập trung rà soát, giám sát cơ sở kinh doanh, xác định doanh thu sát với thực tế kinh doanh.
 
Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế,
phí mới và đối thoại với các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp
 
      Trong quản lý nội ngành đã sửa đổi Quy định về tiêu chí đánh giá kết quả thi đua đối với tập thể, cá nhân theo hướng lượng hoá theo đầu công việc cho mỗi công chức theo vị trí việc làm, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và quản lý công chức qua nhật ký công tác. Quản lý chặt chẽ kinh phí, cơ sở vật chất hậu cần, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy chế chi tiêu, sử dụng tài sản. Cùng với sự cố gắng, đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ công chức, Cục Thuế tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao qua các năm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Trong ba năm liên tiếp 2017 - 2019, Cục Thuế tỉnh là đơn vị dẫn đầu trong kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) trong khối các ngành của tỉnh.   
 
      Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh xác định tiếp tục duy trì tốt sự phối hợp giữa cấp uỷ với thủ trưởng đơn vị để có sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức truyền thông, phổ biến đầy đủ các luật, pháp lệnh về thuế, phí và lệ phí tới công chức thuế, các tổ chức, cá nhân người nộp thuế. Làm tốt việc tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với tổ chức và cá nhân người nộp thuế. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hằng tháng, quý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có hiệu quả; xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình mới. Tổ chức các phong trào thi đua để tập hợp sức mạnh tập thể, trí tuệ cá nhân. Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức, người lao động để cá nhân phát huy được năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kể cả kiểm tra nội bộ. Phối hợp cùng các ngành chức năng làm tốt công tác chống thất thu, chống buôn lậu, trốn thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác. Các hồ sơ thủ tục hành chính thuế hoàn thành bảo đảm thời hạn theo quy định của Luật Quản lý thuế. Hằng năm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán pháp lệnh, dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao về thu ngân sách nhà nước.
 
Nguyễn Đức Luận, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin liên quan