Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Hội nghị kiểm điểm tập thể, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2020 của Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

04-01-2021 15:05

    Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/TU, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 27/11/2020 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020,

     Ngày 14/12/2020, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2020. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Trương Thu Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.
    Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước và tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên.
    Với tinh thần trách nhiệm cao, báo cáo kiểm kiểm tập thể Đảng ủy và từng cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên đã thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong suốt quá trình lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020 và đưa ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục cũng như triển khai nhiệm vụ trong năm 2021.
 
Quang cảnh Hội nghị
 
     Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, khách quan đối với tập thể Đảng ủy và từng cá nhân. Các ý kiến đóng góp được tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành tiếp thu nghiêm túc và cầu thị.
     Tại Hội nghị, Đảng ủy đã tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ. Kết quả, các chi bộ trực thuộc và các đảng viên đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như tổ chức Hội nghị của tập thể Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước; các bản kiểm điểm được thực hiện theo đúng quy định, đầy đủ nội dung và đề nghị đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi về Đảng ủy Khối theo quy định.
Nguyễn Thị Hường, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan