Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

18-01-2021 10:45

   Chiều ngày 08/01/2021, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có 110 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc. 

         
Toàn cảnh Hội nghị
 
   Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng quán triệt những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với những kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến quan trọng; năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội có nhiều đổi mới; kinh tế có bước phát triển mới trên một số lĩnh vực quan trọng; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh, tư pháp được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, công tác đối ngoại được mở rộng và phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định mục tiêu khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả du lịch; tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh liên kết vùng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn phát triển toàn diện; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, chủ động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế…
 
 
Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh
triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
 
    Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng quán triệt các nội dung cơ bản Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.
 
 
Đại biểu dự hội nghị

    Kết thúc buổi học tập, các đại biểu viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân về thành tựu, hạn chế, nguyên nhân; những thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao./. 

Hứa Đức Tùng, Đảng bộ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan