Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

18-01-2021 11:10

  Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 11/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 06/01/2021 tại hội trường tầng 3, Sở Xây dựng, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có 32 cán bộ, đảng viên và 04 quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc. 

 
Toàn cảnh hội nghị
 
   Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII.
 

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết tại hội nghị
 
    Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, từ đó cụ thể hóa, tham mưu, tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.
    Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở đề nghị sau hội nghị các chi bộ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ, trong đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; đồng thời đề nghị các đảng viên, quần chúng ưu tú viết bài thu hoạch cá nhân gửi về Đảng ủy để tiến hành đánh giá theo quy định.
Vũ Đạo Huân, Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan