Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

18-01-2021 17:01

   Ngày 14/01/2021, Đảng bộ Chi nhánh xăng dầu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chi nhánh xăng dầu và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

    Năm 2020, Đảng ủy Chi nhánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đồng bộ trên các mặt: tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ bảo đảm kế hoạch đề ra. Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
    Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bám sát tình hình thực tiễn, gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ. Động viên, khích lệ đảng viên, quần chúng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Trong năm, Đảng ủy đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ. Chất lượng chi bộ được nâng cao, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
 
   
Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn đã đạt được trong năm qua và yêu cầu tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 đề ra.
 
   
 
Tập thể, cá nhân xuất sắc nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Chi nhánh xăng dầu 
 
     Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể chi bộ và cá nhân đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
    Cùng ngày, Đảng ủy Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Ngọc Phi -  Bí thư Đảng ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; những nội dung cơ bản của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII gắn liền với Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
     Đồng chí Trần Ngọc Phi, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Qua đó, giúp các đồng chí đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ nắm vững các quan điểm chỉ đạo; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để gương mẫu, tự giác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
Mai Quỳnh Nga, Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu tình Lạng Sơn

 

Tin liên quan