Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

20-05-2021 16:59

   Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong hai ngày 16 và 17/5/2021 Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự hội nghị có 34 đảng viên và 06 quần chúng trong Đảng bộ.
 
 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
   Tại hội nghị, toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã trực tiếp nghe nội dung cơ bản các chuyên đề: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Đảng ủy viên của Đảng bộ.
 
 
 
Đ/c Trương Thu Hòa,Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh truyền đạt chuyên đề tại hội nghị
 

   Kết thúc hội nghị, đồng chí Trương Thu Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh quán triệt, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, quần chúng cần xác định rõ việc tuyên truyền, nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các chi bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ nghiên cứu, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, chi bộ, cơ quan. 

Nguyễn Thị Hường, Đảng bộ Ngân hàng nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan