Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn học tập và làm theo Bác gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên

26-05-2021 17:13

      Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường đã cụ thể hoá, ban hành 25 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện; tổ chức 03 hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 cho 350 cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ.

Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy Cục tặng giấy khen cho cá nhân
có thành tích xuất sắc thực hiện nội dụng đột phá giai đoạn 2017 - 2020
 
      Đảng ủy Cục đã xác định, tập trung chỉ đạo, thực hiện nội dung đột phá về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; ban hành và quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, về trách nhiệm nêu gương và quy định về phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và giám sát thường xuyên việc thực hiện. Qua đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có ý thức thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt kỷ cương hành chính, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định của pháp luật, đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, người lao động được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
 
Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy Cục tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
Ảnh Hướng Duy Tường
 
      Qua 05 năm học tập và làm theo Bác, đã có nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được cấp ủy các cấp biểu dương, khen thưởng, cụ thể: Có 14 tập thể, 47 cá nhân được Đảng ủy Cục tặng giấy khen và 02 tập thể, 04 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có 01 tập thể được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen và 03 tập thể, 01 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.
 
Trần Mạnh Hùng, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn
 

Tin liên quan