Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn tại Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn.

04-06-2021 16:50

      Chi bộ 3, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn hiện có 25 đảng viên (trong đó có 02 đảng viên dự bị) chiếm 69,45% tổng số công chức, người lao động trong chi bộ, sinh hoạt tại 3 tổ đảng thuộc 3 Đội Quản lý thị trường phụ trách địa bàn 5 huyện biên giới gồm: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập. Trong thời gian qua, chi bộ luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, lựa chọn nội dung công tác còn hạn chế, vướng mắc, cần tập trung lãnh đạo trong từng thời kỳ, giai đoạn về thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn để thảo luận, đề ra giải pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

 
Đ/c Bùi Ngọc Dương, đảng viên, Phó đội trưởng Đội QLTT số 2 trình bày
chuyên đề Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động công vụ
 của công chức Quản lý thị trường” tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 5/2021.
                                                                                 Ảnh Minh Phương.
 
      Để triển khai, thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề, hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng tháng; định hướng chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các tổ đảng, cán bộ, đảng viên chuẩn bị nội dung chuyên đề, qua đó các tổ đảng, cán bộ, đảng viên đã lựa chọn những nội dung chuyên đề về công tác chuyên môn để đề xuất, đăng ký đưa vào nội dung sinh hoạt. Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã trở thành nền nếp, nội dung, cách thức tổ chức buổi sinh hoạt được thực hiện một cách bài bản, khoa học, sát với tình hình thực tế, phù hợp với đặc điểm, tình hình công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của chi bộ, như: “Nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường”; “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”; “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay”;“Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị”; “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nhóm mặt hàng thuộc diện Bộ Công Thương quản lý”; “Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường”;…. Kết quả từ năm 2019 đến nay, chi bộ tổ chức sinh hoạt được 15 buổi chuyên đề, trong đó có 06 chuyên đề về công tác chuyên môn. Tại các kỳ sinh hoạt, cán bộ, đảng viên tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, bổ ích, thiết thực thể hiện trách nhiệm, quyết tâm đổi mới nhận thức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Sau sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy chi bộ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo chuyên đề, ban hành Kết luận lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, đảng viên thực hiện, góp phần tích cực vào nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc khắc phục các hạn chế, tồn tại được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng, thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cho phù hợp với từng cán bộ, đảng viên, tránh hình thức, xa rời thực tiễn.
 
 
Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ, điều hành thảo luận và
 kết luận nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng 5 năm 2021
 
      Trong thời gian tới Chi bộ 3 sẽ tiếp tục lựa chọn và tổ chức thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề bám sát hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn để sinh hoạt chuyên đề ngày càng đổi mới cả về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại chi bộ, xây dựng Chi bộ, các đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Trần Mạnh Hùng, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh

Tin liên quan