Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm du lịch phía Tây Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000; phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000

20-01-2022 09:47

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu "Đề cương tuyên truyền Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm du lịch phía Tây Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000; phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 DC tuyen truyen NQ 32, 33 HDND ve QH Mau Son.doc

Tin liên quan