Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

17-03-2022 15:33

Trân trọng giới thiệu "Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 " do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 DC tuyen truyen NQ43 TU ncao nang luc canh tranh.doc

Tin liên quan