Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)

17-03-2022 15:33

Trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)” để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 DC tuyen truyen 92 nam tlap Dang CSVN.doc

Tin liên quan