Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022)

17-03-2022 15:24

Trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022)”do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 De cuong to hieu.pdf

Tin liên quan