Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

17-03-2022 15:32

Trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 De cuong tuyen truyen thong mai dich vu (sua sau gop y).pdf

Tin liên quan