Tài liệu, nghiên cứu

Tài liệu tham khảo phục vụ thi trắc nghiệm trên internet về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

23-03-2022 16:13

Trân trọng giới thiệu Tài liệu tham khảo phục vụ thi trắc nghiệm trên internet về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn biên soạn để các đơn vị khai thác làm tài liệu tuyên truyền, tham gia cuộc thi.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 TL tham khao cuoc thi tim hieu TT DD PC HCM 2022.doc

Tin liên quan