Tài liệu, nghiên cứu

“Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022)” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

25-04-2022 09:14

Trân trọng giới thiệu “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022)” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền .

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 De cuong tt phan dang luu.pdf

Tin liên quan