Tài liệu, nghiên cứu

“Tài liệu đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

28-04-2022 21:09

Trân trọng giới thiệu “Tài liệu đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, do tiến sĩ Lương Đăng Ninh, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền .

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN1.PDF

Tin liên quan