Tài liệu, nghiên cứu

“Thông cáo chung Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022”

28-04-2022 21:22

Trân trọng giới thiệu “Thông cáo chung Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022” để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Thông cáo chung_1.PDF
2 Bản ghi nhớ hợp tác_1.PDF

Tin liên quan