Tài liệu, nghiên cứu

Tài liệu Thông tin chuyên đề tháng 3/2022

28-04-2022 21:21

Trân trọng giới thiệu Tài liệu Thông tin chuyên đề tháng 3/2022 do Ban Đối ngoại Trung ương tổng hợp biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Thông tin Chuyên đề thang 3 nam 2022.PDF

Tin liên quan