Tài liệu, nghiên cứu

“Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

19-05-2022 07:50

Trân trọng giới thiệu “Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 1362 Kèm đe cuong thong bao nhanh ket qua hoi nghi trung uong 5.pdf

Tin liên quan