Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XV

04-07-2022 14:41

Trân trọng giới thiệu "Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XV" do ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Quốc hội biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 De cuong ky hop thu 3 QH khoa 15.pdf

Tin liên quan