Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)

14-07-2022 17:06

Trân trong giới thiệu "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để các đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Đề cương Võ Chí Công.pdf

Tin liên quan