Tài liệu, nghiên cứu

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

17-03-2022 15:35

Trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để cá đơn vị khai thác tài liệu tuyên truyền

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 De cuong tuyen truyen DH Hoi noi dan.PDF

Tin liên quan